İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 418
1001-3000 625
3001-5000 890
5001-10000 1081
APLİKASYON 10001-20000 1175
20001-50000 1346
50001-100000 1610
100001-200000 1991
200001-500000 3222
500000 den sonra her 100000 için 568
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 19
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 418
10 Noktadan sonra her bir nokta için 18
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 432
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,06
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 152
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 152
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 285
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 152
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 133
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

492
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 285
İlave her bir parsel için (Maktu*) 152

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

133

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 133
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

28
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 203
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 26

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1.14 olarak alınacaktır.